Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
w Bytomiu
pl en
Login

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Purchaser
1. Termomodernizacja budynku pogotowia wraz z pracami remontowymi związanymi z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego przy ul. Marklowickiej 3 w Wodzisławiu Śląskim 2020-08-24 09:42 2020-09-10 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
2. Dostawa dwóch samochodów towarowo – osobowych do przewozu pogotowi Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.” 2020-08-05 13:41 2020-08-25 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
3. Administrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnej CUS CEN – RAT Sp. z o.o. 2020-08-13 08:36 2020-08-21 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
4. ,,Dostawa sprzętu pomiarowego do pomiaru parametrów fizycznych powietrza kopalnianego: anemometry 10 szt., termohigrometry 12 szt.” 2020-08-07 09:06 2020-08-17 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
5. Dostawa dwóch kompletów chromatografów gazowych z detektorem ECD 2020-07-22 14:24 2020-08-13 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
6. Dostawa systemu gaśniczo tnącego 2020-07-28 13:14 2020-08-10 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
7. Dostawa sprzętu pomiarowego do pomiaru parametrów fizycznych powietrza kopalnianego: anemometry 10 szt., termohigrometry 12 szt. 2020-07-15 13:11 2020-08-04 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
8. Dostawa dwóch samochodów towarowo - osobowych do przewozu pogotowi Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A 2020-07-22 14:21 2020-07-30 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
9. Dostawa czterech (4) pomp wodnych zatapialnych szlamowych z napędem elektrycznym. 2020-07-20 14:00 2020-07-28 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
10. Dostawa systemu gaśniczo tnącego 2020-07-16 14:22 2020-07-24 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
11. Dostawa systemu gaśniczo tnącego 2020-07-03 10:19 2020-07-14 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
12. Dostawa czterech (4) pomp wodnych zatapialnych szlamowych z napędem elektrycznym 2020-07-03 10:22 2020-07-14 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
13. Sukcesywna dostawa, przez okres 12 miesięcy, tonerów i tuszy do drukarek komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek. 2020-06-24 08:46 2020-07-03 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
14. Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu i spółki zależnej CEN-RAT Sp. z o.o. ich współmałżonków, osób dzielących gospodarstwo domowe i pełnoletnich dzieci 2020-05-29 12:14 2020-06-16 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
15. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i formalnoprawnej związanej z realizacją zadania: "Zaprojektowanie i budowa Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym” 2020-05-19 13:41 2020-06-04 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
16. Sukcesywna dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla (wkładów jednorazowych) do aparatów regeneracyjnych z tlenem typu PSS BG 4 EP/plus produkowanych przez firmę „Dräger” z Niemiec 2020-05-25 10:02 2020-06-02 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
17. Całodobowa usługa transportowa polegająca na obsłudze autobusów pełniących funkcję wozów bojowych, będących własnością Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu a wykorzystywanych w Okręgowych Stacjach Ratownictwa 2020-04-27 11:09 2020-05-29 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
18. Sukcesywna dostawa Drӓgersorb 400 – wapna sodowanego do pochłaniaczy dwutlenku węgla (CO2) stanowiących wyposażenie aparatów regeneracyjnych ze sprężonym tlenem typu PSS BG 4 EP/plus produkowanych przez firmę „Drӓger 2020-05-08 08:15 2020-05-19 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
19. Zawarcie umowy ramowej na: Zadanie 1 - Sukcesywne serwisowanie aparatów i sprzętu firmy „Dräger” będącego na wyposażeniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Zadanie 2 - Dostawa nowych części zamiennych i materiałów 2020-05-08 08:36 2020-05-19 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
20. Dostawa energii elektrycznej do obiektów CSRG S.A. 2020-04-24 12:24 2020-05-15 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
21. Sukcesywna dostawa ostarytu i pochłaniaczy 2020-04-27 10:22 2020-05-15 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
22. Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów biurowych i gadżetów reklamowych z nadrukiem logo CSRG S.A. 2020-04-24 12:14 2020-05-06 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
23. Sukcesywna dostawa ostarytu i pochłaniaczy Zadanie 1: Dostawa ostarytu – sorbentu CO2 do pochłaniaczy dwutlenku węgla (CO2) stanowiących wyposażenie tlenowych aparatów oddechowych używanych w podziemnych zakładach górniczych. Zadanie 2: 2020-04-02 13:32 2020-04-15 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
24. Zawarcie umowy ramowej na: Zadanie 1 - Sukcesywne serwisowanie aparatów i sprzętu firmy „Dräger” będącego na wyposażeniu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Zadanie 2 - Dostawa nowych części zamiennych i materiałów 2020-04-02 10:16 2020-04-15 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
25. Sukcesywna dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla (wkładów jednorazowych) do aparatów regeneracyjnych z tlenem typu PSS BG 4 EP/plus produkowanych przez firmę Dräger z Niemiec 2020-04-02 13:11 2020-04-15 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
26. Usługa zabezpieczenia medycznego w ramach realizacji obowiązku wynikającego z §39 ust. 3 i § 52 Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. 2017r. poz. 1052). Zadanie 1. Świadczenie 2020-01-07 13:51 2020-02-10 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
27. Usługa zabezpieczenia medycznego w ramach realizacji obowiązku wynikającego z §39 ust. 3 i § 52 Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. 2017r. poz. 1052). Dwa Zadania 2019-11-19 11:23 2019-12-20 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
28. Dostawa pomp dostosowanych do pracy w wyrobiskach górniczych : Zadanie 1. Dostawa 12 sztuk pomp wodnych z napędem pneumatycznym wraz ze zbiornikami do wody Zadanie 2. Dostawa 4 sztuk pomp głębinowych z napędem elektrycznym o wysokim stopniu 2019-09-18 09:17 2019-10-21 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
29. Dostawa specjalistycznego wozu bojowego (autobusu) dla dyżurujących zastępów ratowniczych 2019-07-08 10:08 2019-08-22 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP
30. Dostawa 45 kompletów aparatów regeneracyjnych 2019-07-08 09:55 2019-08-19 09:00 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. - zamówienia na podstawie ustawy PZP