progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-04-02

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Chorzowska 25

41-902 Bytom

Tax ID [tax identification number]: 6260003820

Contact person:

Aleksandra Czyż

Tel.:

e-mail: a.czyz@csrg.bytom.pl

Sukcesywna dostawa ostarytu i pochłaniaczy Zadanie 1: Dostawa ostarytu – sorbentu CO2 do pochłaniaczy dwutlenku węgla (CO2) stanowiących wyposażenie tlenowych aparatów oddechowych używanych w podziemnych zakładach górniczych. Zadanie 2:

PROCEEDINGS NO Z8/3673

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 8/1B/20

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Sukcesywna dostawa ostarytu i pochłaniaczy

Zadanie 1: Dostawa ostarytu – sorbentu CO2 do pochłaniaczy dwutlenku węgla (CO2) stanowiących wyposażenie tlenowych aparatów oddechowych używanych
w podziemnych zakładach górniczych.

Zadanie 2: Dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla typu CO28 do tlenowych aparatów izolujących oddechowych typu W-70 produkcji Fabryki Sprzętu Ratowniczego
i Lamp Górniczych „Faser” S.A.

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...