progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-05-19

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Chorzowska 25

41-902 Bytom

Tax ID [tax identification number]: 6260003820

Contact person:

Aleksandra Czyż

Tel.:

e-mail: a.czyz@csrg.bytom.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i formalnoprawnej związanej z realizacją zadania: "Zaprojektowanie i budowa Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”

PROCEEDINGS NO Z9/3673

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 7/1B/20

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na Opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej i formalnoprawnej związanej z realizacją zadania: "Zaprojektowanie i budowa Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym”,w szczególności opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej i funkcjonalnej, zwanej dalej koncepcją, opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,sprawdzenie oraz zweryfikowanie dokumentacji powykonawczej, a także wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/ów, oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Zaprojektowanie i budowa OSRG w Lubelskim Zagłębiu Węglowym” do czasu zakończenia realizacji inwestycji.

Przedmiot główny:

CPV: 71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego

Przedmioty dodatkowe:

CPV: 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV: 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...